Tvorcovia sveta

Veda je nepretržité odhaľovanie, rozširovanie a zdokonaľovanie nášho poznania sveta a vesmíru, v ktorom žijeme. Dozvedáme sa neustálym pýtaním sa a hľadaním odpovedí. Bez vedy by sme v každom prípade žili v nevedomosti, bez vynálezov. Život by sa nezjednodušil. Veda dosiahla od svojich začiatkov značný pokrok. Starovekí vzdelanci a mudrci začali klásť otázky o prírode a vesmíre, ktorý nás obklopuje. Avšak až v súčasnosti sa vedecké odbory stali koordinovanými disciplínami. V sedemnástom storočí sa  nepokoj zmenil a nastal zlomový bod. Boli vytvorené základy   techniky a výskum začal napredovať raketovou rýchlosťou.

vedecká technika

Veda je zatiaľ otvoreným svetom, do ktorého prispieva obrovské množstvo vedcov na celej planéte. Interakcia nám umožňuje pochopiť okolnosti, ktoré nás obklopujú. Veda nám poskytuje nástroje na riešenie problémov a nové pokroky, ktoré ovplyvňujú náš život v dobrom. Bez ohľadu na všetky svoje úspechy je veda neustálou skúškou. Logické bádanie je často zaťažené zraniteľnosťou a náročnou prácou. Je to však šanca pre predstavivosť a rozvoj. Veda podnecuje a kladie otázky, na ktoré sa iní nepýtajú. Spojenie vedy s naším životom je stále zreteľnejšie. Mechanické pokroky, ktoré sme dosiahli vďaka vede, nám umožňujú vyvíjať nové veci, cestovať a liečiť choroby. Bez  objavov by sme nemali mobilné telefóny, internet, súčasné lieky a mnohé iné vymoženosti. Veda tiež umožňuje pochopiť našu minulosť a pomáha nám predvídať, čo nás čaká.

vedecký stroj

Archeológovia odhaľujú tajomstvá minulých civilizácií, zatiaľ čo výskumníci životného prostredia sa snažia pochopiť  zmeny životného prostredia a podporiť opatrenia na jeho zmiernenie. Chceme čo najpohodlnejší život pre nás a budúcich ľudí. Veda však nie je len o štatistických údajoch. Je to prístup k pochopeniu našej reality a prepojenia medzi nami a prírodou. Spôsob, ktorý nám umožňuje snívať, skúmať a ďalej rozvíjať svet, v ktorom žijeme. Je významná. Vynaliezavosť ľudí nám umožňuje také veci, o ktorých sa nám v minulosti ani nesnívalo. Je našou povinnosťou pomáhať  inovačnej práci , aby sme mohli pokračovať v honbe za odhalením a pokrokom.