Každá budova by mala mať svoju energetickú triedu

Od určitého roku majú u nás stavitelia povinnosť nechať a vystaviť pri kolaudácii budovy energetický certifikát budovy. Tento dokument slúži na to, aby sa daná budova zaradila do určitej energetickej triedy. Podobne, ako je to pri spotrebičoch, napríklad chladničkách čiarkam mrazničkách či umývačkách riadu, aj stavba je následne zaradená do určitej energetickej triedy od A po G. Výpovedná hodnota tohto zaradenia je celkom dobrá vec a noví majitelia, kupujúci alebo sprostredkovateľa budú vedieť, ako to je so spotrebou energie a hospodárením s energiou v danej budove.

budova

Tak to vypovedá energetický certifikát budov o tom, koľko energie sa v danej budove miene na rôzne typy vídajú. Napríklad: na kúrenie, osvetlenie, klimatizovanie, vzduchotechniku a podobne. To koľko sa v danom priestore spotrebuje za určitý čas je dôležité najmä pre majiteľov, užívateľov alebo prenajímateľov priestorov. Spotreba energie dnes určite každého zaujíma. Energeticky nenáročná budova môže tak byť oveľa zaujímavejšia než budova, v ktorej sa minie naozaj obrovské množstvo energie. Dôležité je to najmä v zime, počas vykurovacej sezóny.

certifikát

Energetický certifikát budovy tak umožňuje urobiť si určitú aspoň priemernú predstavu o tom ako je na tom budú vás hospodárením a spotrebou energie. Niektoré budovy sú už vystavané tak, aby boli energeticky úsporné ekologickejšie. Staršie budovy zase určite budú mať svoje rezervy energetická trieda bude zrejme nižšia. Všetko závisí na konkrétnych parametroch. Energetický certifikát môže vystaviť len kompetentná osoba, ktorá má na to oprávnenie. Oprávnenie umožňuje danej osobe zaradiť budovu do určitej energetickej triedy a daný dokument jej vystaviť. Tento certifikát je povinný pri kolaudácii budovy avšak mali by ho mať aj budovy, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú. V budovách ktoré sú verejne prístupné by dokonca certifikát mal byť viditeľne zverejnený a označený na niektorom prístupnom mieste.