Tvrdosť vody a rozbor

Neviete, aká voda tečie u vás doma? Ako zistíte tvrdosť vašej vody? Je vaša voda vhodná len na úžitok, alebo je vhodná aj na pitie? Ak máte tvrdú vodu, tú by ste nemali piť. Najmä tá teplá môže spôsobovať rôzne žalúdočné problémy. Tvrdá voda obsahuje rôzne druhy nerastov, ktoré sú vo vašej vode rozpustené. Soli v nerastoch výrazne ovplyvňujú možnosti použitia danej vody. Voda sa v minulosti merala v nemeckých stupňoch. Zisťovalo sa tým množstvo vápnika a horčíka v jednotke milimol na liter. Dosť používaným meradlom bol aj anglický stupeň, či francúzsky stupeň. Tvrdosť vody sa meria od veľmi mäkkej vody po veľmi tvrdú vodu.

kvapka vody

Ako zistíme tvrdosť vody https://www.vodaservis.sk/analyza-vody-rozbor-vody/ práve tej našej? Možnosti na zistenie tvrdosti sú dve, a tým je odobratím vzorky vody a poslaním ju na rozbor vody. Od jej zloženia, ktoré sa zistí práve na odborných pracoviskách, budeme presne vedieť, aká tvrdá je naša voda. Počítajte však s tým, že takýto rozbor niečo stojí. Viete si však rozbor vody urobiť aj svojpomocne. Ako na to? Napustite do fľaše vodu do jednej tretiny jej výšky. Pridajte niekoľko kvapiek čistého tekutého mydla. Potom fľašu niekoľko sekúnd intenzívne pretrepávajte a fľašu položte na stôl. Keď sa hladina ustáli, uvidíte obsah vody. Mäkká voda bude v spodnej časti číra a v hornej sa nahromadí pena. Ak máte tvrdú vodu, v spodnej časti bude voda kalná a v hornej nebude.

rozbor vody

Ak máte tvrdú vodu, prinesie vám to veľa negatívnych dôsledkov. Napríklad rôzne elektrické alebo iné spotrebiče budú mať nižšiu životnosť použitia. Ďalším negatívom bude vyššia spotreba prostriedkov na umývanie riadu, pranie vašej bielizne, alebo aj znížený výkon vykurovacích telies. Aj pitná voda potrebuje svoj rozbor, aby ste zistili, či je vaša voda vhodná na pitie. Môžete vykonať rovnaký rozbor, ako bol vyššie uvádzaný, alebo aj môžete si namontovať zariadenie na úpravu vody. Zariadenie na úpravu vody si musíte zakúpiť a byť informovaný o správnom používaní daného zariadenia.