Násilná trestná činnosť páchaná na zvieratách spojená s krivým obvinením

Násilie páchané na zvieratách je odporný zločin. Ak máte podozrenie na páchanie trestnej činnosti na hospodárskych i divoko žijúcich zvieratách, ktoré sa nemôžu týmto hrozným aktom brániť, čo je z ľudského pohľadu aj veľmi hanebné a opovrhnutiahodné, nahláste vždy prípad polícii. Policajné zložky obvykle postupujú organizovane a snažia sa zaistiť dostatok dôkazov a páchateľa usvedčiť. Násilie na zvieratách je však tiež vhodnou témou na krivé obvinenie. Sami sa tak môžete dostať do vážnych problémov, ak napríklad vlastníte koziu farmu, odkiaľ dodávate na trh veľmi žiadané a cenné kozie mlieko, alebo sa trpezlivo staráte o stádo oviec, a túto prácu dedíte v rodine z generácie na generáciu. Motívom krivých obvinení býva väčšinou závisť a vy sa potom musíte brániť žalobe, ktorá vás zavedie až na súd.

advokátska kancelária v Banskej Bystrici

Preukázať, že žiadne násilie na zvieratách nie je váš prípad, nie je ľahké, a niekto je dokonca schopný vniknúť na váš pozemok a brutálne zmrzačiť zviera, len aby vám tak preukázal vašu vlastnú vinu. Tieto prípady vždy opäť hláste polícii a zároveň oslovte dobrého advokáta, napríklad právnika v Banskej Bystrici, ktorý bude za vami stáť ako opora.

ovčia farma

Tieto ohavné zločiny páchané na zvieratách, spojené s krivým obvinením, zasluhujú najvyššie a veľmi prísne tresty, a je potrebné nezametať takéto správanie pod koberec, zoberte preto všetku odvahu a spolu s právnikom postupujte vo vzájomnej súčinnosti, aby ste odhalili a zaistili dolapenie páchateľa, ktorý by mal skončiť za mrežami. Takí ľudia bývajú často psychicky labilní a chorí, ale pokiaľ je im preukázaná svojprávnosť, potom si svoj spravodlivý trest zaslúžia. Potrestanie takýchto zločinov je dôležité aj ako exemplárny prípad, aby podobne zamerané indivíduá boli odradzované od podobného konania, pretože násilie páchané na zvieratách môže potom prerastať aj v ďalšie prejavy brutality, napríklad na deťoch, na ženách či dokonca postihnutých a chorých senioroch.