Virtuálna adresa spoločnosti

Pri zakladaní spoločnosti je každého nevyhnutnou povinnosťou zapísať do Obchodného registra alebo Živnostenského registra aj sídlo spoločnosti spoločnosti, respektíve sídlo fyzickej osoby. Ak však podnikáte v oblasti, v ktorej nepotrebujete byť neustále každý jeden deň v presne vymedzených priestoroch alebo kanceláriách, ale svoju prácu môžete vykonávať, v podstate, odkiaľkoľvek, bolo by pre vás zbytočným nákladom platiť nájomné a energie za priestory, v ktorých sa nezdržiavate, respektíve, nemusíte zdržiavať.

Práve pre takýto typ podnikateľov je vhodným riešením virtuálne sídlo. Virtuálne sídlo je vlastne adresa reálnej budovy, podniku, alebo nebytového priestoru kdekoľvek na Slovensku, pod ktorou je sídlo vašej firmy zapísané. Označuje sa tiež ako virtuálna adresa. Je to koncept, prostredníctvom ktorého môžu stredné a malé podniky používať danú adresu určitého sídla bez toho aby ste sa museli fyzicky nachádzať na tomto mieste.

sídlo

Virtuálnym sídlom si tak dokážete efektívne znížiť náklady za prenájom sídla společnosti a energie priestorov. Navyše, je len na vás kde bude vaša spoločnosť sídliť. Čo so sebou prináša ďalšiu výhodu. Sídlo vašej spoločnosti môžete zapísať na lukratívnom mieste, ktoré verejnosť pozná a je obľúbené. Takisto vám tento spôsob sídla poskytuje flexibilitu. Svoj podnik môžete sťahovať kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, aby ste museli vykonávať zmeny v Obchodnom či Živnostenskom registri. Zároveň sa tak dostávate do povedomia globálneho trhu a zvyšuje to tiež produktivitu vašich zamestnancov, keďže môžu svoju prácu vykonávať, v podstate, odkiaľkoľvek, aj z domu.

podnik

Táto adresa sa spravidla používa na poskytovanie korešpondenčných služieb a komunikáciu pre spoločnosti a podniky, ktoré nemajú povinnosť zdržiavať sa pravidelne na jednom, presne určenom mieste. V niektorých prípadoch toto sídlo môže byť vytvorené ako alternatíva k fyzickému sídlu podniku.